Auditie doen

Om deel te kunnen nemen aan projecten van het ZNCK moet elke zanger(es) een auditie afleggen.

Een auditie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het voordragen van 1 lied/aria uit het, door het ZNCK samengesteld, keuzerepertoire
  • het voordragen van 2 passages uit 2 verschillende koorwerken uit het verplichte koorrepertoire
  • het zingen van een solfège oefening (onvoorbereid)

VERPLICHT KOORREPERTOIRE

KEUZEREPERTOIRE