Privacyverklaring ZNCK

Het Zuid Nederlands Concert Koor (ZNCK) verwerkt persoonsgegevens. Het ZNCK vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Om onze projecten en concerten te kunnen organiseren, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Daarnaast leggen wij apart gegevens van audities vast. Ook deze kunnen persoonsgegeven zijn, en worden daarom door ons zorgvuldig behandeld en niet aan derden verstrekt.

Wij gebruiken van u de volgende gegevens voor onze projecten en concerten:

 • NAW gegevens
 • Foto voor op de deelnemerpagina
 • Audities
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

De gegevens die bij ons bekend zijn kunt u inzien via uw profiel op Mijn ZNCK. Indien u een foto opneemt in uw profiel, geeft u het ZNCK toestemming deze foto te gebruiken op de deelnemerspagina's. Deze foto's worden alleen getoond aan deelnemers van het ZNCK en zonder uw expliciete toestemming niet gedeeld met derde partijen.

Registratie en Mijn ZNCK

Om onze projecten en concerten mogelijk te maken, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u ingevulde gegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen in verband met het betreffende project of concert, facturering en betaling, en om u een overzicht te geven van uw deelnamen en concertbezoek.

Wij zullen de over u verzamelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van het kunnen uitvoeren van het betreffende project of concert, of indien dit wettelijk verplicht is. Mochten wij een vermoeden van fraude of misbruik hebben, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overdragen.

Op Mijn ZNCK verzamelen wij de volgende gegevens

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw stemgroep
 • Foto voor op de deelnemerpagina's
 • Audities
 • Betalingsgegevens

Nieuwsbrief en contactformulier

Middels nieuwsbrieven en e-mails houdt het ZNCK contact met haar deelnemers en overige geïnteresseerden om projecten en concerten aan te kondigen. Wanneer u uw e-mailadres achterlaat via het contactformulier, wordt u aan deze lijst toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wij verzamelen uw:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen over onze projecten en concerten:

 • via e-mail

Bij iedere communicatie wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen

Beveiliging

Om uw gegevens te beschermen hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen ter voorkoming van misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. Mochten andere koren of organisaties deelnemers zoeken, zullen we u deze vraag doorspelen, zodat u zelf kunt bepalen of u met deze organisatie contact wilt opnemen of niet.

Via de social media buttons die op onze websites staan verzamelen beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring geldt enkel voor onze eigen websites, en niet voor websites van derden waarnaar wij linken. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden betrouwbaar en veilig met uw gegevens omgaat. Controleer deze derden en lees hun privacyverklaring voordat u gebruik maakt van hun websites en diensten.

Advertenties

Wij verzamelen geen gegevens voor het tonen van advertenties.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. Het is verstandig regelmatig deze verklaring te controleren. Wijzigingen zullen wij zoveel mogelijk via Mijn ZNCK aan u communiceren.

Vragen over, inzage en wijzigen van uw gegevens

Conform de WBP kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid. Ook als u de gegevens die wij van u bijhouden wilt inzien, wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. 

Deze verklaring gaat in per 5 mei 2016.