Over het ZNCK

De Stichting Zuid Nederlands Concert Koor (ZNCK) is in 2009 gestart als projectkoor. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een eigen visie en missie. Meer daarover leest u in het beleidsplan.

De stichting ZNCK voert jaarlijks een aantal projecten uit. De stichting organiseert projecten in eigen beheer, in opdracht van orkesten en ensembles of in samenwerking met derden.

Het ZNCK projectkoor beschikt over een vaste kern van ervaren en geschoolde zangers en ontwikkelt zich steeds verder in kwaliteit en repertoire. Deelnemers bepalen zelf voor welk project ze willen inschrijven. Repetities vinden plaats in een compacte periode, voorafgaand aan een concert.

De stichting kent daarnaast twee vaste koren: Kamerkoor Zuid en vrouwenkoor Dal Cuore. Beide koren repeteren wekelijks en opereren onafhankelijk van het projectkoor. Wel zijn de koorleden verplicht om ten minste 1 x per jaar deel te nemen aan een uitvoering van het projectkoor.

Meer informatie over de vaste koren vindt u onder het menu 'Koren'.

Nieuwe, gemotiveerde deelnemers zijn altijd welkom. Voor alle koren geldt dat zangers beschikken over een goede stem en bereid zijn te investeren in tijd en ontwikkeling.

De Stichting ZNCK voert niet alleen concerten uit, maar organiseert met regelmaat andere activiteiten, zoals workshops, masterclasses en educatieve projecten. Dit alles om het plezier in het zingen en de kwaliteit van amateurzangers te vergroten. Oprichter en artistiek leider van ZNCK-projectkoor en beide vaste koren is Rick Muselaers. Repetitor van het projectkoor is Steven van Gool. Beiden zijn jonge, gedreven musici met hart voor de klassieke koorzang.